Koncert za mir

1 december 2018

Poštna palača v Trstu

Direttore  Romolo Gessi

"Koncert za mir"

pomemenljiv dogodek ob koncu prve svetovne vojne.

Svečani  koncert bo posvečen tudi 150. obletnici rojstva poslanca Josipa Pangerca - 1868 - 2018


Dogodek organizirajo Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo Josip Pangerc , Poštni in telegrafski muzej Srednjeevrope, družba Poste Italiane, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Deželnim direktoratom za arhive, Avtonomno Deželo FJK, državnim konservatorijem Tartini, državno Večstopenjsko šolo Josip Pangerc, s pokroviteljstvom Predsedstva ministrov Italije - Struktura za obeleževanje jubilejev državnega pomena in s pokroviteljstvom Občine Trst.


Koncert v izvedbi Simfoničnega orkestra  državnega glasbenega konservatorija Tartini iz Trsta.


Celoten koncert je bil posnet in predvajan na 3 državni TV mreži RAI.


150. obletnica rojstva poslanca Josipa Pangerc, avtorja Himne miru (1922), ki jo je glasbenik napisal ob koncu prve svetovne vojne. Kompozicijo bo orkester premierno  izvedel  na konertu.

Media partner